Черно

   

избрана поезия
Издателство за поезия ДА, 2018 г.
корица и оформление Румен ЕвтимовИзданието съдържа стихосбирките "Продавачът на конци", "4етири", "това едно / можеш ли го"