Някакво заглавие

         
проза
Изд. "Перо", С., 1994
ISBN 9544480161
корица Румен Евтимов


                         
     Човекът от Вавилон чу глас отнякъде:
     - Искаш ли да  знаеш кой си и откъде идеш?
     - Не - отговори човекът, - какво ме интересува?
     Гласът не се чу повече.
   Човекът от Вавилон не знаеше, че това беше негов втори глас, тъй като имаше психическо заболяване, но също така не знаеше, че чрез него говори Някой. От него щеше да разбере, че началото на света бе - Голямото Изчисление - тогава е било предвидено всичко. След него е бил Големият Взрив. От Големия Взрив са произлезли Първите богове - Буда, Зевс, Перун и Адам. Тези богове са дали живот на Вторите богове - Първия син, Втория син, Третия син, Мохамед и Ева. Тези последните са дали живот на американците, евреите и чувашите. Тези последните са дали живот на всички останали. Тези последните са дали живот на животните с мозък. Тези последните са дали живот на животните без мозък, растенията и писателите. Тези последните са дали живот на мухите, комарите и божите кравички. Тези последните са дали живот на божите теленца. Тези последните са дали живот на търговците и вощениците. Тези последните са дали живот на политиците. Тези последните не са дали живот. Животът, понеже не спира, е бил пренесен на факел от лекоатлет между вощениците и хомосексуалистите. Тези последните си дават живот на себе си. Пак има прекъсване, но живота не спира, а се пренася на факел от вощениците на генералите, където се извършва Малкия Взрив. От Малкия Взрив са произлезли всички малки неща.
      Това бе истината, но човекът от Вавилон така и не я разбра, защото не бе пожелал.