Черно

   

избрана поезия
Издателство за поезия ДА, 2018 г.
корица и оформление Румен ЕвтимовИзданието съдържа стихосбирките "Продавачът на конци", "4етири", "това едно / можеш ли го"


 София ГлосиФест Есен/2018, Хралупата, 01.11.2018 г.   БНР, Програма "Христо Ботев", проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев и Илко Димитров за "Черно", Репортаж от премиерата на книгата, НДК, 08.11.2018 г.


 БНТ 1, Библиотеката, 02.12.2018 г.