Айсбергът

 

Айсбергът, 1995 г.
Глас: Юлиана Сайска
“Друга светлина” е видеотриптих върху съвременна българска поезия по идея на художниците Ралица Тонева и Спартак Йорданов.

Изчезване на времето

 
поезия
Издателство "Изток - Запад"
2021
ISBN: 978-619-01-0823-8
фотография корица: Цочо Бояджиев


*
когато си най-долу там където е най-долу
какво виждаш пред себе си напрегни зрението си
присвий очите си опитай да се съсредоточиш
не се ли виждаш как седиш там където е най-долу
и гледаш напред 
  

  БНР, Програма "Христо Ботев", Артефир, 14.05.2021 г.


  
КХ говори - една поредица на ИК "Критика и хуманизъм":