Приближение


поезия
Издателска къща "Критика и хуманизъм"
2019
ISBN 978-9545872259
графичен дизайн Гергана Икономова
  БНР, Програма "Христо Ботев", Артефир, 18.04.2019 г.