ІХ.

Като бясна маймуна се мята разумът ми
в клетката на черепа.
Отворя ли вратичката на клетката,
разумът се просва
сред първата попаднала му цветна пъпка
и се стопява без следа.Х.
Паркът, 1999