Петнайсет

Това небе, дълбоко и бурно го знам.
То не е над ничия земя,
нито преди или след дъжд.
Това е небето на
непредотвратимата чистота.


Шестнайсет
Трите кошници, 2000, Летните съдържания на светлината