Дванайсет

Понякога
човекът излиза от сънливостта си
и вижда ясно как
през наглед зададения хаос от вещи и събития
извива жила, около която
те застават на местата си -
сякаш наново се съединяват
отрязаните гроздове
със зелените или кафяви дръжки.Тринайсет
Трите кошници, 2000, Трите кошници