ХІІІ.

  
В светлината имам свободата да съм.
Тя съдържа къщи,
които се срутват от старост,
дрехи,
които се прокъсват от износване,
докосвания,
които свършват, преди да са започнали,
тя съдържа и времето, което прави минало,
както любовта - потта,
а саможертвата - мълчанието.
Светлината съдържа всичко това
с благата мощ
на една безкрайна възможност.


ХІV.
Паркът, 1999