Четири

   
Гледайки се
            тленен с едното,
докато се взираш
            с другото в света,
не виждаш
            с двете си очи
как облакът става перест,
за да се щурне по стената гущерче.


Пет
Трите кошници, 2000, Летните съдържания на светлината