Единайсет

Видях, как сърцето ми стана и тръгна само
надолу по пътеката
между пчелите и магарешките тръни.Дванайсет
Трите кошници, 2000, Летните съдържания на светлината