***

С ИЗВЕСТНА ПРИПРЯНОСТ,
използвайки познатия му инструмент
и придобитите умения,
                                           човекът
се откроява като венец.
Следващо
Обратен водопад, 1995, ІІІ