***

Ръка в ръка вървим сред ясеновата гора
и сме.
Тук, в този миг и светлина.
Ръка в ръка,
подземен трепет ни изтласква
сред небесна свобода,
като сноп от светлини ръка в ръка
пресичаме смъртта.
Животът ни бе ехо,
но от чужди гласове. Той отшумя.
Ръка в ръка сега
на теб съм ехо аз, на мене - ти,
а двамата - на Вечността.
Следващо
Вселена по здрач, 1998