Осем

   
подскача в небето между сградите
подскача слънцето в небето между сградите
подскача като балон и всеки миг ще пукне
с оглушителен гръм света около него
Девет
Трите кошници, 2000, Трите кошници