***

Човек се ражда и остри сетивата си
о съскащата плоча.
Едни се скършват,
посипвайки се тихо по земята,
а други, като ножове безкрайни преминават през
Земята,
блясвайки отвъд.
Следващо
Вселена по здрач, 1998