***

Неусетно се стопляш, забравил огъня пред себе си,
както изчезваш в мисълта си.
Вгледаш ли се в огъня
се появяваш кух и зъзнещ.
Следващо
Вселена по здрач, 1998