ХХХІІ.

Любовта е нишка, от която
човешкото платно е изтъкано. Върху него
пространството и времето рисуват
пейзажите на състоянията си.

Някой дръпва нишката
и платното се разпада по земята
на безразборно струпани парчета
засъхнали бои.ХХХІІІ.
Паркът, 1999