ХХІV.

Като нещастно и безумно влюбен,
човекът само търси зрими знаци за взаимност,
доказателства
за близост с Естеството.
Да е излишен самозванец сред звездите,
неумел натрапник - това е
истинският ужас за Тръстиката.
Но толкова напразно - неговият дух е
очевидният и неотменен знак
за споделената любов с Естеството.ХХV.
Паркът, 1999