Бяло

   
избрана поезия
ИК "Стигмати", С., 2008
ISBN 978-9543360512
корица и оформление Румен Евтимов
съставителство и редакция Борис Христов


КАКВО ДА БЛАГОСЛАВЯМ?
Никъде опора не намерих -
с кръвта познавах, тръпнеше ума ми -
всичко бе предчувствие за същност.
Какво да благославям?
Ни Бог, ни смисъл -
не познах страстта на вярата,
нито мъжеството на невярата -
всичко бе предчувствие с лице на старец
и дъх на младенец.

Някой ме изгребва.