***

Какво от туй, че си щастлив или нещастен?
Случва ли се нещо ново, коренно различно,
променя ли се трайно същността ти,
променя ли се структурата ти, когато
преставаш да си равноделен –
бидейки на седмото небе или в калта на ада?
Не, оставаш си човек –
същество, което може,
без да се променя в същност,
днес да бъде труп, а утре – ангел.
 


Юли, 2010