***

 
Когато сме далеч един от друг,
светът загубва цветовете си.
Какво досадно доказателство
за отсъствието на реалност.
Какво досадно доказателство
за наличието на реалност.Юли, 2010