Три

  
Пейзажът е завършен. Налице са всички
необходими орнаменти, а през тях минава
нишката на общността.
Ето -
напрегнати са хълмовете с нужната енергия,
по тях пътеките извиват с премерено усърдие,
а потоците са там, където
нуждите на Слънцето са заявени.
Стадо кози пресича пладнето
и раздвижва синьото на въздуха.
Някъде из хълмовете се чуват
удари от брадва.


Четири
Трите кошници, 2000, Летните съдържания на светлината