4етири


поезия
ИК "Стигмати", С., 2011
ISBN 978-9543361236
корица и оформление Румен Евтимов

БНР, пр. Христо Ботев, Артефир - Разговор на Силвия Чолева с Илко Димитров и Владимир Зарев, 04.08.2011 г.