това едно / можеш ли го


поезия
ИК "Критика и хуманизъм", С., 2013
ISBN 978-9545871764
корица и оформление Румен Евтимов


*
Искаш ли да си щастлив, недвойствен?
Открий подходящите понятия.
*
Как, защо са тези въпроси без отговори?
Как, защо са тези чудесни
въпроси, които
не могат да имат отговор от задаващия ги?
Как, защо са тези невероятни
въпроси, които
лежат на плещите на този малък човек?
Как, защо са тези магически
въпроси, които
стават отговори без отговори,
някога?
БНР, пр. Христо Ботев, Артефир - Разговор на Силвия Чолева с Илко Димитров, 23.05.2013 г.

Dictum - Разговор на Валентин Дишев с Илко Димитров, 31.05.2013 г.


За един експеримент, проведен в Зала Underground на ТР Сфумато