***

ОТНЕТ ОТ ПЕЙЗАЖА е само певеца,
който би пял приглушен,
но и с вплетен във въздуха глас.
Върху тревата, под храста е поставена птица,
която стои в светлината,
обвързана с няколко сенки,
                          идещи косо.

Мигът пулсира.




Следващо
Обратен водопад, 1995, І