Модел

     
Да станем   б  о  г  о  в  е  т  е!

През телата и душите ни минава пътя на звездите,
затуй от тази смес да грабнем шепа,
за да твориме линиите, които следват.
Средина между познаване и вик безумен -
да пренесем във бъдещите дни
начина за съществуването на мечтите.

Да станем   б  о  г  о  в  е  т  е!

Следващо
Опит за определение, 1989