ХІХ.

Съсредоточеност -
това е доброто време и доброто място!

Плодът нараства първо в сърцето,
измества всичко друго и създава
климата за своето съзряване.
След това плодът се стича,
пада лавинообразно
към предизвестените умения,
разпръснати върху дланта.
Така плодът избира точното движение.
Ръката знае, а плодът предчувства
точния контур и тежест, предживява
търсения си завършек.
Плодът се ражда и тягата утихва,
трепетно се свива като раче
в шуплите на полегатата скала.
Вятърът утихва
и се чува светлината.


ХХ.
Паркът, 1999