ХVІІІ.

Бялата светлина е зидарят, който гради,
но не обитава,
тя е водата, която пои по пътя си
растенията и животните.
Бялата светлина не отразява, нито поглъща -
не е Луната, нито черната светлина на нощта.

Бялата светлина създава Нищото, което трепти.


ХІХ.
Паркът, 1999