ХХХ.

Да не оставам,
никъде да не оставам по-дълго от възторга си
Това е времето, преди да свърша
върху стъклото на фенера като насекомо.


ХХХІ.
Паркът, 1999