Седем

   
Хълмовете ме коват. Поставят ме върху скалата легнал
и с два сухи клона ме разцепват.
Изваждат слънчевия сплит, насипват го обилно с магма
и с тежки удари го сплескват,
за да добие форма на поднос.
След това го връщат под ребрата и с една лиана
и с черупка мидена зашиват тялото така,
че шевът не личи.
Подносът не дава сърцето да се срине в краката,
когато полети надолу след последния екстаз -
наистина, не може неговата струя
все в горно положение да го държи.Осем
Трите кошници, 2000, Летните съдържания на светлината