ХХІ.

  
Наведа ли се да търся - изчезва,
протегна ли ръце - загребвам въздух,
който отнася мозъка ми,
наостря ли слуха си да го различа -
някой сяда върху ушите ми.
Пожелая ли - случва се.


ХХІІ.
Паркът, 1999