***

Винаги е времето на закона.
Той тече като сок, без който
материята се сгърчва -
винаги е времето на закона,
а ти искаш да ти се говори.
Следващо
Вселена по здрач, 1998