***

   
Нощта е цветна пъпка.
                     Блести
трептящата й външност и като птици
от сърцевината й се стрелкат аромати.
Дърветата във изкривеното пространство
събират върховете си - приличат ми на
жилчици, пробягващи в листо.
Следващо
Вселена по здрач, 1998