***

  
НЯКОЛКО КАПКИ ДЪЖД върху твоята шия
и от Вселената остава само
                       светлината,
която играе във тях.Следващо
Обратен водопад, 1995, ІІ