Шест

Звънките и отчетливи в нощната тишина гласове
на водните камбанки в катедралите-капчуци
се стопяват неусетно в безразборния шум на града.
Пропява петел -
колко необичайно време за това!



Седем
Трите кошници, 2000, Трите кошници