Пет

Птицата е между перата си
и в очите на човека, който я наблюдава.
Тя е в зрънцето, което кълве
и във вятъра, който разрошва перата й.

Къде съм?Шест
Трите кошници, 2000, Трите кошници