***

КАКВО ДА БЛАГОСЛАВЯМ?
Никъде опора не намерих -
с кръвта познавах, тръпнеше ума ми -
всичко бе предчувствие за същност.
Какво да благославям?
Ни Бог, ни смисъл -
не познах страстта на вярата,
нито мъжеството на невярата -
всичко бе предчувствие с лице на старец
и дъх на младенец.

Някой ме изгребва.
Следващо
Обратен водопад, 1995, ІІІ