Девет

Птичата песен се отразява
в тъмнеещото под листата вирче.
Звуците потъват във водата
и правят на повърхността кръгове
с различна сила.Десет
Трите кошници, 2000, Летните съдържания на светлината