ХІ.

Излизайки неотвратимо от земята,
човек се появява сред небето,
но не става дух изцяло,
а се притиска все в листата и скалите -
търси да докосва веществото в кръвта си.
Духът не е в кръвта му още,
а отстрани.


ХІІ.
Паркът, 1999