ХІІ.

По-бързо, по-бързо сред думите да се връщам,
твърде дълго престоях в залата за аутопсии
на отсечени пространства и разчленени мигове.ХІІІ.
Паркът, 1999