ХХVІ.

Всяка твар,
човекът повече,
излиза от една пределна затвореност,
за да остане в друга.
Само той обаче
показва себе си между началото и края
в прозрачната обвивка на духа.


ХХVІІ.
Паркът, 1999