ХХХІV.

Ромб.
Между мен и Естеството -
двете срещуполагащи се точки -
стои множеството на формите,
което, нараствайки от мене,
се стопява в Естеството.

Геометрия на допира.ХХХV.
Паркът, 1999