Трите кошници


поезия
Изд. "Лодос", С., 2000
ISBN 954-9931315
корица и илюстрации Евтим&ДИЯ-артЛЕТНИТЕ СЪДЪРЖАНИЯ НА СВЕТЛИНАТА

На Емилена
Едно Седя върху скалата...
Две Видяхме заедно...
Три Пейзажът е завършен...
Четири Гледайки се...
Пет Но отстрани са видни само...
Шест Само стремежът остава...
Седем Хълмовете ме коват...
Осем Но повърхностите са едно...
Девет Птичата песен...
Десет Наистина не би трябвало...
Единайсет Видях, как сърцето ми...
Дванайсет птица съм...
Тринайсет Разумът е на върха на...
Четиринайсет И в една августовска...
Петнайсет Това небе...
Шестнайсет Една пчела...
ВСИ СВЕТИИ

На Иван Теофилов
 

   
Едно В тези хълмове са...
Две Хората от селото...
Три Луната просветва...
Четири Свещеникът...
Пет Мърляво село...
Шест Всяка сутрин...
Седем Планината започва...