Айсбергът

 

Айсбергът, 1995 г.
Глас: Юлиана Сайска
“Друга светлина” е видеотриптих върху съвременна българска поезия по идея на художниците Ралица Тонева и Спартак Йорданов.