***

Могъщ и ярък е гласа на Битието
и всяка вещ повтаря като ехо
разноликите му тонове.
Съзвучни с най-дълбоката му същност,
приемат формите им очевидните си очертания -
подобно спомени,
           ала от едно ли сбъдване?
Докосват се невидимо
реките, устните, звездите
и звезден прах по устните ни пада
в мига, когато, наранени от сблъсъка на две планети,
отзвучават във безкрайността
           листата есенни.

Така
едни във други световете оживяват
пейзажите на свойте съприкосновения.
Следващо
Опит за определение, 1989