***

ОБИЧ МОЯ,
Бог може само
до мене толкова близо да бъде.
Един във друг сме така,
сякаш още не сме родени,
или отдавна сме мъртви -
дори привечерния сняг сред сърцата ни пада
като над длан.
Ти познаваш света чрез греха ми,
аз без ужас в себе си гледам с очите си -
фантастично е да предчувствам дъха ти!

Но как ни отделя това живеене!
Следващо
Обратен водопад, 1995, ІІ