***


ПРЕМИНАВА БЕЗЛИЧНО ВРЕМЕ през безличното
пространство.
Не, по-точно,
                    лишеното от форма време
през пространството без бъдеще и минало.
С огромна пустота или с любов -
                    променям всичко
и необходимо идва нощ или расте
дърво с изсъхващ клон. Светът изглежда съответен
на мойто съществуване. Но внезапно
нахлува предишната безизразност и се подрежда Аза
ми
в редицата на някаква
                    неузнаваема причина.
Какво разбирам изцяло?
Следващо
Обратен водопад, 1995, І