Шест

Само стремежът остава.
Неуязвимо е единствено безличното усилие,
което не търси светлина, но се стреми към нея,
не чака плодовете на пределните си напъни,
но се освобождава от товара,
за да се пресъздаде наново.


Седем
Трите кошници, 2000, Летните съдържания на светлината