ХV.

Не земята под краката, а земята в кръвта.
Ти си последният, ти си първият човек,
нямаш черти на лицето, нямаш име,
роден си никъде и живееш никъде,
мислиш нищо и твориш нищо,
ядеш като всички останали и си облечен като тях,
но си първият и последният човек,
като всички останали.

Дишане от върха на света!ХVІ.
Паркът, 1999